Cena 1 – financování dle prostavěnosti

Rezervační poplatek

ve výši 50 000,- Kč do 5 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy na koupi a převod nemovitosti.

1.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky. Rezervační poplatek je součástí první splátky.

2.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena po dokončení základové desky, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

3.splátka

ve výši 20% kupní ceny bude uhrazena po dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí včetně stropu 1.NP a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

4.splátka

ve výši 15% kupní ceny bude uhrazena po dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí včetně stropu 2.NP a schodiště, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

5.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena po dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí včetně stropu 3.NP a schodiště, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

6.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena po dokončení příček v bytech, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

7.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena po dokončení vnitřních instalací – hlavní rozvody vody, kanalizace a el. energie, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

8.splátka

ve výši 10% kupní ceny bude uhrazena po dokončení všech vnitřních omítek a podlah, a to na základě vystavené faktury se splatností 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

9.splátka

ve výši 5% kupní ceny bude uhrazena po dokončení a předání bytu.

Cena 2 – úhrada celé kupní ceny po kolaudaci bytu – příplatek 5% z kupní ceny

Cena 3 – úhrada 95% kupní ceny před zahájením stavby – sleva 3% z kupní ceny

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde